Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Oferta szkoleniowa w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna

Od nowego 2011 roku Biuro Karier WSB zaprasza do udziału w szkoleniach wszystkich studentów WSB w następujących blokach tematycznych:

1) Tworzenie Indywidualnych Planów Działań (IPD):

2) Warsztaty:

a) bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych,
b) zarządzanie sobą w czasie.

 

1) Tworzenie Indywidualnych Planów Działań (IPD):

a) cykl 3 warsztatów wprowadzających do tworzenia IPD,
b) praca indywidualna studenta wraz z doradcą zawodowym.
Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery.
 

2) Warsztaty:

a)  Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych obejmujące następujące zagadnienia:
•  analiza predyspozycji zawodowych  (z wykorzystaniem testów predyspozycji), analiza rynku pracy i metod aktywnego poszukiwania pracy

b) Zarządzanie sobą w czasie:
• wykorzystywanie czasu pracy z uwzględnieniem hierarchii priorytetów, narzędzi planowania i delegowania zadań,
• organizacja relacji ze współpracownikami.
 

Spotkania w ramach IPD oraz warsztaty z metod poszukiwania pracy i zarządzania czasem rozpoczną się w marcu br.
 

Rekrutacja uczestników:
1. Z powyższej oferty mogą korzystać wszyscy studenci WSB.
2. Ze względu na limit miejsc o uczestnictwie w działaniu decydować będzie kolejność
zgłoszeń oraz poniższe zasady:
a) w momencie, kiedy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, powstanie lista rezerwowa,
b) kandydaci zakwalifikowani do udziału w działaniu otrzymają informacje o terminie szkolenia.
3. Zapisy odbywają się na bieżąco w Biurze Karier, zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2011r.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Karier pok. 106, na stronie internetowej www.wsb.gorzow.pl w zakładce aktualności.
 

Zgłoszenia prosimy dostarczać lub przesyłać na adres:
Biuro Karier WSB
ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: biurokarier@wsb.gorzow.pl
tel. 95 733 66 63

Formularz zgłoszeniowy 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki