Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Egzaminy TELC

Oferta egzaminów TELC w WSB

Studium Jezyków Obcych przy Wyższej Szkole Biznesu jest jedynym Centrum Egzaminacyjnym TELC w woj. lubuskim.

SJO prowadzi także kursy językowe przygotowujące do ww. egzaminów dla grup zorganizowanych. Potwierdzeniem atrakcyjności wyżej wymienionych certyfikatów jest fakt, że Studium Języków Obcych WSB organizuje egzaminy międzynarodowe od ponad siedmiu lat. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. SJO przeegzaminowało dotychczas ponad 2.000 osób!
SJO WSB przeprowadza egzaminy na międzynarodowe certyfikaty z:

języka angielskiego:
Certificate in English (poziom podstawowy - A2)
Certificate in English (poziom średnio zaawansowany - B1)
Certificate in English (poziom zaawansowany - B2)
Certificate in English for Business Purposes (język zawodowy na poziomach B1 I B2)


języka niemieckiego:
Start Deutsch (poziom podstawowy - A2)
Zertifikat Deutsch (poziom średnio zaawansowany - B1)
Zertifikat Deutsch (poziom zaawansowany - B2)
Zertifikat Deutsch für den Beruf (język zawodowy na poziomie B2)
Egzaminy z języka niemieckiego zostały opracowane we współpracy z: Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

języka rosyjskiego:
Certificate in Russian (poziom podstawowy - A2)
Certificate in Russian (poziom średnio zaawansowany - B1)
Certificate in Russian (poziom zaawansowany - B2)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.05.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej [Dz. U. nr 96 poz. 875], certyfikaty TELC są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej. Certyfikaty TELC cieszą się olbrzymim zainteresowaniem lubuskich urzędników.TELC posiada czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki