Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Odnawialne źródła energii - przyszłość nowoczesnej gospodraki. Konferencja ekologiczna w WSB Gorzów Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. już po raz dziewiąty organizuje konferencję dotyczącą ochrony przyrody w naszym regionie. Śladem poprzednich lat, z wielką przyjemnością zapraszamy nauczycieli oraz młodzież do udziału w konferencji „Odnawialne źródła energii - przyszłość nowoczesnej gospodarki”, która odbędzie się w dniu  23 listopada 2011 r. (środa) o godz. 10.00 w auli Wyższej Szkoły Biznesu przy ulicy Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp.

 

Konferencję adresujemy do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Naszym celem jest zaangażowanie młodych osób do dyskusji nad ochroną naturalnych zasobów za pomocą odnawialnych źródeł energii.
Coroczne spotkania i ogłaszane przez uczelnię konkursy o tematyce ekologicznej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

Na tegoroczną konferencję zostaną zaproszeni goście – naukowcy, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i organizacji dbających o przyrodę województwa lubuskiego, w tym Ligi Ochrony Przyrody. Zaprezentują swój punkt widzenia oraz podzielą się doświadczeniami z uczestnikami konferencji.
Jak co roku, dodatkowym atutem spotkania będzie publikacja książkowa z konferencji, którą uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatnie.

Rolą młodzieży – wzorem ubiegłych lat – jest współredagowanie konferencji poprzez nadsyłanie prac konkursowych w ramach wybranej kategorii:

  • napisanie referatu nt: „Naturalne zasoby przyrody jako element gospodarki przestrzennej”,
  • konkurs fotograficzny pt.: „Odnawialne źródła energii- przyszłością nowoczesnej gospodarki”,
  • konkurs plastyczny pt.: „Kreatywne spojrzenie na odnawialne źródła energii”,
  • film pt.: „Odnawialne źródła energii- przyszłością nowoczesnej gospodarki”.

Prace można nadsyłać (dostarczać) do 14 listopada 2011r. (decyduje data wpływu prac do WSB). Spośród przysłanych referatów Rada Naukowa konferencji wybierze najciekawsze prace do referowania i publikacji. Najbardziej interesujące filmy  zaprezentujemy w trakcie spotkania. Konkurs fotograficzny i plastyczny zostanie zakończony wystawą.


Gorąco zachęcamy młodzież i nauczycieli do udziału w konferencji i konkursie.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki