Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Obowiązkowe praktyki zawodowo - dyplomowe dla II roku studiów

Przypominam, że studenci II roku wszystkich kierunków mają obowiązek odbycia 3-tygodniowych praktyk zawodowych w okresie do 30 września 2011r.

Zaliczenie praktyk następuje poprzez złożenie dziennika praktyk studenckich WSB do:


• Opiekuna Praktyk i Staży (Ewelina Stodolska-Wysmyk, III piętro, pokój 305, 957 33 66 78) lub

• w Dziale Obsługi Studenta.


O zwolnienie z praktyki lub jej skrócenie mogą ubiegać się studenci, których praca zawodowa pokrywa się z programem praktyki. Wymagane przy tym jest 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.
Decyzje o zwolnieniu z obowiązku odbywania lub skróceniu praktyk podejmuje prowadzący seminarium dyplomowe na pisemny wniosek studenta składany do 23 maja 2011 roku.


Do wniosku należy dołączyć dziennik praktyk dla studentów pracujących dostępny na stronie WSB.

Socjologia

Zarządzanie

Gospodarka Przestrzenna

Oferty praktyk można znaleść na stronie: http://www.wsb.gorzow.pl/?a=temat&id=210


 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki