Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

O akademickości Gorzowa…

Dzisiejszy Gorzów to prężnie funkcjonujące miasto z niestety krótką tradycją akademicką. Jeszcze 11 lat temu nie było tu samodzielnej uczelni wyższej, a jedynym ośrodkiem był Zamiejscowy Wydział AWF z Poznania.

Obecnie swoje siedziby mają tu cztery uczelnie. Jest to niezwykle ważne z perspektywy kierunku rozwoju miasta i regionu. Uczelnie wnoszą bowiem nie tylko potencjał intelektualny (kształcą specjalistów, naukowców, kadrę akademicką), są także, i powinny być, zainteresowane możliwością podejmowana badań naukowych na rzecz gospodarki.
Każdy ambitny maturzysta staje przed trudnym wyborem - gdzie studiować? Jest to decyzja, od której w dużym stopniu zależy dalsze życie młodego człowieka. Przy wyborze uczelni najczęściej bierze się pod uwagę jej prestiż, kwalifikacje kadry naukowej, ale także to, czy miasto, w którym przyjdzie spędzić kolejne pięć lat życia jest tzw. miastem akademickim – czyli, czy ma ten specyficzny klimat sprzyjający nie tyle może nauce, co szeroko rozumianemu studiowaniu? Czy możemy nazwać Gorzów miastem akademickim? Jak wpływać na poprawę tej akademickości?
Tysiące byłych i obecnych studentów gorzowskich uczelni dowodzi, iż możemy nazwać Gorzów istotnym ośrodkiem akademickim. Niestety gorzowscy studenci mało entuzjastycznie wypowiadają się na temat akademickości Gorzowa. Jakie w takim razie podjąć kroki w kierunku jej poprawy.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła ankietę internetową, z której wynika, że poprawę akademickości Gorzowa może przynieść otwarcie nowych kierunków studiów na istniejących uczelniach (45% badanych). Bogatsza oferta edukacyjna determinuje niewątpliwie wybór określonej uczelni. Powstanie nowych uczelni to według 24 % badanych najlepszy sposób na poprawę akademickości Gorzowa. Natomiast 17% badanych wskazuje w tym względzie na promocję Gorzowa jako miasta gdzie warto studiować. Dla 14% badanych poprawa akademickości zależy przede wszystkim od większego zaangażowania samych studentów w różnego rodzaju działania.
Gorzów z pewnością nie należy do grona bardziej akademickich miast w Polsce. Może to jednak według mnie ulec zmianie jeśli miasto, uczelnie i absolwenci zdecydują się na szeroką, wielopłaszczyznową współpracę i promocję Gorzowa, jako miejsca, w którym warto studiować, robić kariery naukowe i zawodowe.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki