Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Nowy Rektor Wyższej Szkoły Biznesu

Dr inż. Maja Kiba-Janiak została powołana przez założyciela WSB na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. z początkiem września 2010 r.

Dr inż. Maja Kiba-Janiak jest absolwentką Politechniki Zielonogórskiej.
Z Wyższą Szkołą Biznesu związana jest od roku 1999. W 2005 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.  W latach 2004-2007 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem strategii Uczelni, przygotowywaniem planów i programów studiów dla kierunku zarządzanie oraz współtworzeniem systemu jakości kształcenia w Uczelni.

Dr inż. Maja Kiba-Janiak specjalizuje się w zarządzaniu logistycznym w obszarze logistyki miejskiej, aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych realizowanych w Wyższej Szkole Biznesu w ramach Centrum Monitoringu Jakości Życia Mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Jest także członkiem zespołu realizującego projekt badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”.
Jest założycielem i opiekunem Koła Naukowego Logistyki, w ramach którego koordynuje badania naukowe oraz organizuje wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (między innymi w ubiegłym roku akademickim studenci odwiedzili Port Hafen w Hamburgu).
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki