Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Nowa uczelnia partnerska na Litwie

W styczniu 2009 roku Wyższa Szkoła Biznesu podpisała umowę partnerską z V. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT – Wyższą Szkołą Zarządzania w Kownie, LITWA. Uczelnia dołączyła do grona naszych uczelni partnerskich, wśród których znajdują się już:
•    Universidade Fernando Pessoa w Porto, PORTUGALIA,
•    Fachhochschule w Erfurcie, NIEMCY,
•    Fachhochschule w Koblencji, NIEMCY,
•    Vitus Bering, Horsens, DANIA.

Międzynarodowa współpraca Wyższej Szkoły Biznesu odbywa się w ramach projektu Komisji Europejskiej Lieflong Learning Programme – Erasmus. Umowa sygnowana przez rektorów przewiduje pięcioletnią wymianę studentów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.
Nowa uczelnia partnerska kształci studentów na kierunkach: prawo, turystyka, marketing, handel miedzynarodowy oraz zarządzanie. Wyższa Szkoła Zarządzania w Kownie współpracuje aktywnie ze swoimi dotychczasowymi partnerami zagranicznymi z Danii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Francji.
Głównymi obszarami współpracy  między Wyższą Szkołą Biznesu, a nową uczelnią partnerską są wymiany studenckie w ramach studiów/praktyk oraz wymiany kadry akademickiej i administracyjnej.
W ramach nawiązanej współpracy polsko-litewskiej od 1 lutego 2009 roku student prawa z Litwy odbywa w Wyższej Szkole Biznesu trzymiesięczną praktykę studencką.
W tym roku akademickim w zagranicznych uczelniach partnerskich studiuje czterech studentów WSB.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki