Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

NEGOCJACJE I MEDIACJE oraz PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

NOWY MODUŁ SPECJALNOŚCI w ofercie studiów I stopnia 2018/2019

  • Negocjacje i mediacje

To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: negocjacji oraz mediacji.

Studenci nauczą się analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, dobierać odpowiednie techniki i procedury stosowane w negocjacjach biznesowych, zdobędą kompetencje w zakresie podejmowania decyzji oraz wywierania wpływu. Poznają zasady, metody i narzędzia prowadzenia mediacji.

Specjalność przygotuje studentów do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w środowisku pracy, a tym samym do pełnienia roli negocjatora w organizacji. Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie, specjaliści i doradcy w różnego typu przedsiębiorstwach, placówkach edukacyjnych, socjalnych, adminis-tracyjnych oraz instytucjach samorządowych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• psychologicznych aspektów powstawania konfliktów oraz metod ich rozwiązywania,
• procedur i etapów prowadzenia negocjacji oraz mediacji,
• podstaw prawnych mediacji,
• rozwijania kompetencji osobistych negocjatora i mediatora oraz stosowania etyki w ich pracy.

  • Psychologia w zarządzaniu

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania aktualnej wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania organizacją.

Specjalność przygotuje studentów z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych, które stanowią coraz ważniejszy aspekt zarządzania organizacją. Rozpoznawanie potrzeb klientów oraz motywów ich działania, skuteczne odpowiadanie na zmieniające się warunki otoczenia, czy też budowanie odpowiednich relacji w zespole, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć.

Specjalność przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach stosujących nowoczesne style zarządzania.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji,
• psychologii marketingu i sprzedaży,
• zarządzania zmianą w organizacji,
• rozwoju osobistego menedżera.

 

REKRUTACJA na studia I stopnia >>>

INFORMATOR o studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019 >>>

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki