Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Logistyk - zawód z przyszłością

25 marca 2011r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja poświęcona  "Logistyce w służbach mundurowych". Była to III logistyczna konferencja, której inicjatorem i organizatorem był Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

W programie konferencji znalazły się między innymi zagadnienia związane z kategoriami środków logistycznych wykorzystywanymi przez służby mundurowe, systemami kodów paskowych, europejskimi kodami QR oraz systemem RFID. Podczas konferencji wykład o „Zintegrowanym przepływie informacji w Centrum Mobilizacyjnym w Londynie” wygłosiła  Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. dr inż. Maja Kiba-Janiak.

W lutym 2010 roku Wyższa Szkoła Biznesu  w Gorzowie Wlkp. oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. podpisały porozumienie o współpracy. W ramach porozumienia WSB  wspiera merytorycznie ZSM w realizowaniu programu nauczania z przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami i specjalnościami studiów oferowanymi przez WSB.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. kształci między innymi studentów na specjalności Zarządzanie logistyczne (w ramach studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie).  Specjalność ta przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania logistycznego oraz zapoznaje z narzędziami niezbędnymi w procesie podejmowania decyzji logistycznych. Przedstawia ponadto  praktyczne aspekty zarządzania logistycznego usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa,  współczesne trendy rozwojowe oraz rolę logistyki na tle innych sfer zarządzania firmą. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy m.in. z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu racjonalnego zarządzania zasobami materialnymi i informacjami z nimi związanymi, w oparciu o praktyczne narzędzia i metody z zakresu rachunku kosztów, zarządzania logistycznego, nowoczesnych systemów informatycznych. Absolwent będzie mógł samodzielnie wykonywać projekty, dające możliwość rozwinięcia własnego potencjału intelektualnego. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki w firmie usługowej lub produkcyjnej.

 

Specjaliści ds. logistyki  znaleźli się na liście zawodów przyszłości, opracowanej przez Polski Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę. Według tego opracowania osoby ze ścisłym i technicznym wykształceniem oraz pracownicy związani z nowymi technologiami i internetem mogą spokojnie patrzeć przyszłość. Zaś ze względu na przenoszenie do Polski produkcji, coraz więcej firm poszukiwać będzie inżynierów różnych specjalności. Poszukiwani będą także architekci i urbaniści oraz logistycy.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki