Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Legalna praca wakacyjna w Niemczech

WUP w Zielonej Górze informuje o pracy wakacyjnej dla polskich studentów.

Od 21 stycznia do 5 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będą prowadzić zapisy chętnych studentów.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów polskich w Niemczech na okres wakacji letnich 2015r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

  • studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów (na dzień 30.09.2015 r.),
  • będący w wieku od 18 lat,
  • deklarujący gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
  • osoby nie mające specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę).

Szczegółowe informacje: www.wup.zgora.pl

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki