Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zakończona sukcesem!

Wczorajsza (23.11.2011) konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu poświęcona odnawialnym źródłom energii (OZE) spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Na spotkanie przybyło blisko 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunku gospodarka przestrzenna.

Konferencję otworzyła Rektor dr inż. Maja Kiba - Janiak, która podkreśliła jak aktualny i ważny jest ten temat dla wszystkich, którym zależy na ekologii. Następnie głos zabrała dziekan dr Anna Sobczak, która postawiła szereg pytań problemowych zachęcając do dyskusji nad aspektami wprowadzenia odnawialnych źródeł energii.
Konferencja była podzielona na dwa panele. W pierwszej części konferencji szczegółowo omówione zostały aspekty techniczne, rynkowe i ekonomiczne zastosowania OZE. W tym panelu występowali zaproszeni goście - naukowcy i praktycy zajmujący się tematem OZE. Dr inż. Irena Agata Łucka przedstawiła ZODR w Barzkowicach jako przykład ośrodka edukacyjnego, w którym można się spotkać z prawie każdym rodzajem odnawialnego źródła energii. Mówiła o fotowoltaice, energii wiatrowej i biogazowniach.  Anna Krasowska z Starke Wind Polska Sp. z o.o. mówiąc o możliwościach pozyskiwania energii, przedstawiła mity i prawdy o energii wiatrowej.
W drugim panelu swoje prace – referaty przedstawili studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w swych pracach prezentowali różne ujęcia tematu OZE. Niektóre prace – tak jak nagrodzona I miejscem praca Anny Sikorskiej z I Liceum Ogólnokształcącego z Sulęcina, poświęcona była biogazom. W kategorii – praca plastyczna trzech uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych z Gorzowa zaprezentowało kilka ciekawych koncepcji na temat energii odnawialnej. Ostatnim elementem tej części był pokaz filmu przygotowanego w ramach konkursu przez ucznia Tomasza Sokoła z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. W międzyczasie w holu można było oglądać wystawę oraz uczestniczyć w tzw. sesji plakatowej przygotowanej przez studentów gospodarki przestrzennej WSB. Na zakończenie konferencji dr Anna Sobczak nagrodziła uczniów za najlepsze prace konkursowe.
Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że konferencja była znakomitym pomysłem i pomogła rozwiać wiele wątpliwości dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki