Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja naukowa

14 października 2008r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. o godz. 10.00 odbędzie się Konferencja naukowa „Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, zagrożenia”.

Kolejny rok grono naukowców spotyka się by przedyskutować ważne zagadnienia społeczno-ekonomiczne warunkujące rozwój państw europejskich. Do tej pory w konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z wielu znanych, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni. Wśród zagranicznych reprezentantów uczestniczyły kraje, takie jak: Portugalia, Węgry, Republika Czeska czy Słowacja.

Zaproponowany temat Konferencji obejmuje szeroki obszar dyskusyjny z zakresu kierunków rozwoju państw europejskich. Celem konferencji jest przedstawienie przez referentów zarówno stanu jak i perspektyw rozwoju ich państwa w skali makro lub mikro. Tematyka konferencji daje szerokie możliwości referentom w zakresie wyrażenia ich poglądu na czynniki ekonomiczne, techniczne, polityczne czy też społeczne decydujące o sile lub słabości ich państwa lub danego regionu.

Plan konferencji
              Format: dokument PDF, wielkość: 88 kB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki