Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja "Praca i studia w Polsce i w Europie"

Lubuski Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Gorzów Wlkp., działający przy Biurze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp. organizuje w dniu 12 lutego 2010 r. (piątek), o godz. 10.00 konferencję dla tegorocznych maturzystów. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Konferencja ma na celu ukazanie maturzystom praktycznych możliwości, jakie płyną z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dlatego wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele wyższych uczelni, którzy zaprezentują swoją ofertę, ze szczególnym naciskiem na stosowane programy unijne (Erasmus, Leonardo da Vinci, itp.). Ponadto, eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawią różne programy operacyjne, z których mogą skorzystać młodzi ludzie, a w szczególności Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Swój udział zapowiedział także ekspert sieci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, który opowie o możliwościach pracy w krajach Unii Europejskiej.
Niezwykle ważne jest, aby maturzyści, którzy wkrótce rozpoczną dorosłe życie, mieli pełny obraz możliwości oferowanych przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Dlatego serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w konferencji 12 lutego br. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym organizatorzy proszą o przesyłanie zgłoszeń i liczby uczestników z poszczególnych szkół do dnia 5 lutego br., na adres: europe-direct-gorzow@lubuskie.pl.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 Organizatorzy:


 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki