Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Wydarzenia

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 31 maja 2012 r.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na II Konferencję pt. „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej ”, która odbędzie się 31 maja 2012 w  Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

W trakcie konferencji poruszone zostaną kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w obszarze gospodarki przestrzennej. Tematyka konferencji zakłada interdyscyplinarność gospodarki przestrzennej i dlatego kierowana jest do specjalistów zajmujących się jej różnymi aspektami ekonomicznymi, architektonicznymi, technicznymi i społecznymi oraz kulturowymi. Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej daje duże możliwości spojrzenia na różnorodne i złożone problemy polskiej przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej z różnych punktów widzenia, a przez to większe szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań.  

Konferencja realizowana jest w ramach projektu pt.: „Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją” -   finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji – osoby, które są zainteresowane przesłaniem artykułu proszone są o jego przesłanie do 30 marca 2012 zgodnie z wymogami edytorskimi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: konferencja.gp@wsb.gorzow.pl lub  faksem (95) 733 66  60.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr Waldemar Gulczyński

prof. dr hab. Lucjan Agapow

prof. dr hab. Waldemar Budner

prof. dr hab. Dariusz Piesik

prof. dr hab. Jacek Nowak

dr hab. Arnold Bernaciak

dr inż. arch. Przemysław Biskupski

dr Anna Czekirda

dr Helena Dobrowolska – Kaniewska

dr Hanna Krajewska

dr Katarzyna Kulczyńska

dr Marek Kubik

dr inż. Irena Łucka

dr Anna Sobczak

Załączniki do artykułu:
Ulotka o konferencji

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki