Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Realizacja nowego kierunku

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 2 czerwca 2011 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na I Konferencję pt. „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej ”, która odbędzie się 2 czerwca 2011 w  Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej daje duże możliwości spojrzenia na różnorodne i złożone problemy polskiej przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej z różnych punktów widzenia, a przez to większe szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań. Oczekiwane były referaty dotyczące diagnozy sytuacji oraz możliwych do zastosowania i zastosowanych w praktyce rozwiązań problemów przestrzennych.


OBSZARY TEMATYCZNE
Miasto jako forma organizacji i zagospodaro-wania przestrzeni geograficznej.
Kapitał ludzki i społeczny, a zagospodarowa-nie przestrzenne.
Możliwości wdrażania rozwoju zrównoważonego miast w urbanizującej się przestrzeni.
Przemiany na obszarach wiejskich – szanse i zagrożenia.
Rozwój terenów przyrodniczo wartościowych.
Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej miast wobec nowych potrzeb społeczeństwa i gospodarki.RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
dr Waldemar Gulczyński
prof. dr hab. Lucjan Agapow
prof. dr hab. Waldemar Budner
prof. dr hab. Dariusz Piesik
prof. dr hab. Jacek Nowak
dr hab. Arnold Bernaciak
dr inż. arch. Przemysław Biskupski
dr Helena Dobrowolska – Kaniewska
dr Hanna Krajewska
dr Katarzyna Kulczyńska
dr Marek Kubik
dr inż. Irena Łucka
dr Anna Sobczak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ
mgr Arleta Terpiłowska-Dworczak
e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.wsb.gorzow.plUDZIAŁ W KONFERENCJI
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. 
 Koszty dojazdu na konferencję oraz koszty noclegów pokrywją uczestnicy.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki