Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej"

Dnia 06.06.2013 r. w godz. 10.00-15.30 odbędzie się III Konferencja Naukowa:

"Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej".


GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE

  • Organizacja i zarządzanie przestrzenią w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności przestrzeni miast
  • Polaryzacja w przestrzennym rozwoju miast i regionów
  • Jakość przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego
  • Problematyka prawna i organizacyjna w planowaniu przestrzennym
  • Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej miast i regionów w gospodarce informacyjnej
  • Nowe zjawiska w gospodarce przestrzeni miast i regionów.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencje „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej” zorganizowane w latach 2011 i 2012 przez WSB w Gorzowie Wlkp., gromadząc badaczy wywodzących się z kilkunastu ośrodków z całego kraju, dały organizacyjne podstawy do prezentacji wyników badań oraz możliwość wymiany poglądów nie tylko wśród naukowców, ale również uczest-niczących w nich praktyków i decydentów reprezentujących regionalne i lokalne instytucje zajmujące się gospodarką przestrzenną i plano-waniem przestrzennym.

Obecna Konferencja - będąca kontynuacją i pogłębieniem poprzednich - adresowana jest do środowisk naukowych wyższych uczelni i innych placówek naukowych, w których prowadzone są badania w dziedzinie gospodarki przestrzennej oraz do praktyków zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Tytuł organizowanej Konferencji potwierdza potrzebę koncentrowania się w dalszym ciągu na różnorodnych i złożonych problemach polskiej przestrzeni w wymiarach lokalnym i regionalnym. Szczególnie istotne i aktualne problemy, to: polaryzacja przestrzeni, jakość jej zagospodarowania oraz postępująca złożoność przestrzeni.

Na trzeciej konferencji „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej” wystąpienia będą dotyczyć:
- poznania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w sferze realnej gospodarki przestrzennej,
- problemów prawnych i organizacyjnych planowania przestrzennego.

 

Konferencja odbędzie w Auli Wyższej Szkoły Biznesuw w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

ZAPRASZAMY!

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki