Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja MEDIACJE JAKO ALTERNATYWNA FORMA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

RELACJA z konferencji 16.02.2017 r.

 

Organizatorzy konferencji:

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
  • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA - Oddział w Gorzowie Wlkp.
Konferencja była objęta patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Celem konferencji było propagowanie idei mediacji w regionie gorzowskim, który ma bardzo niskie statystyki zastosowania mediacji w postępowaniu sądowym. Pod względem liczby spraw kierowanych przez gorzowskie sądy do mediacji oraz liczby mediatorów sądowych nasz region jest obecnie białą plamą na mediacyjnej mapie Polski.

W części plenarnej konferencji głos zabrali wybitni specjaliści, którzy przybliżyli obecne rozwiązania prawne i podali dobre przykłady praktyk w dziedzinie mediacji w Polsce i na świecie:

  • Edyta Borysiak - mediator, trener, pedagog, Szczecin,
  • Jarosław Gwizdak - Prezes Sądu Rejonowego, Katowice, Obywatelski Sędzia Roku 2015,
  • dr Tomasz Antoszek - UAM, mediator stały, trener, Dom Mediacyjny, Poznań.

Po wystąpieniach prelegentów równolegle odbyły się trzy warsztaty dobrych praktyk dla wszystkich zainteresowanych stron. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy mediatora oraz katalogiem spraw, które mogą być kierowane do mediacji.
Konferencję podsumowano apelem do wszystkich środowisk, aby częściej informowały uczestników sporu o możliwości skorzystania z mediacji.
W konferencji udział wzięło ponad 120 uczestników reprezentujących nie tylko środowiska prawnicze, ale także oświatowe, gospodarcze oraz społeczne. Konferencja była bezpłatna. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty udziału.

Skromne do tej pory grono mediatorów w naszym regionie poszerzyło się o kolejne dziewięć osób wpisanych na listę mediatorów Sądu Okręgowego, będących absolwentami studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. Uczelnia od marca br. uruchamia Centrum Mediacji przy WSB, do którego będą mogły zwracać się osoby zainteresowane polubownym rozwiązywaniem sporów.

W stałej ofercie studiów podyplomowych WSB znajduje się specjalność "Zarządzanie konfliktem - mediacje i negocjacje", przygotowująca do pracy mediatora. Aktualnie trwa rekrutacja na studia od marca.

Zapraszamy!

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki