Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja "Duchowy wymiar człowieka"

Fundacja Uczelni Innowacyjnych ma przyjemność zaprosić na konferencję "DUCHOWY WYMIAR CZŁOWIEKA", która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2009 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa wszystkich, którzy chcieliby podjąć dyskusję dotyczącą bliższego zrozumienia i zdefiniowania istoty dokonującego się przełomu w rozumieniu człowieka i jego kondycji. Proponowany namysł obejmie, między innymi, obszary:

  • koncepcji duchowego wymiaru człowieka
  • pedagogiki człowieka w jego wymiarze duchowym
  • relacji społecznych człowieka w wymiarze duchowym


Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział w konferencji, wygłaszając wykład lub prowadząc warsztat, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie powinno obejmować kompletnie wypełniony formularz. W przypadku czynnego uczestnictwa należy podać temat wykładu, czas trwania oraz zapotrzebowanie na sprzęt. Warunkiem uczestnictwa jest także wniesienie opłaty konferencyjnej w ustalonym terminie. Terminy nadsyłania zgłoszeń uległy przesunięciu, kalendarium przedstawia się następująco:

  • 27 kwietnia – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego wraz z abstraktem/opisem warsztatu, notką biograficzną i dowodem wpłaty
  • 31 maja – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa biernego i dowodu wpłaty


Uczestnictwo w konferencji może być czynne albo bierne. Uczestnictwo czynne oznacza zgłoszenie chęci wygłoszenia wykładu lub poprowadzenia warsztatu. Podstawowym kryterium kwalifikacji przesyłanych propozycji będzie ich zgodność z głównym hasłem konferencji oraz założeniami programowymi. Uczestnicy czynni są proszeni o przesyłanie abstraktów swoich przemówień/warsztatów wraz z notą biograficzną, co pozwoli organizatorom konferencji na opublikowanie informatora konferencyjnego. Zarazem wszystkie prezentowane wykłady zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej. Uczestnictwo bierne oznacza zgłoszenie chęci udziału w charakterze słuchacza i uczestnika wybranego warsztatu. Niezależnie od czasu i formy uczestnictwa (czynnej czy biernej) wszystkich obowiązuje opłata konferencyjna w tej samej wysokości.

Szczegółowy harmonogram zostanie rozesłany w późniejszym terminie

Komitet Naukowy konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski, WSHE w Łodzi

Członkowie Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, WSHE w Łodzi
Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Prof. dr hab. Franciszek Gołembski, WSHE w Łodzi
Prof. WSHE dr hab. Ewa Jackowska, Collegium Balticum (Szczecin)
Prof. dr hab. Wiesław Karolak, WSHE w Łodzi
Dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Anna Murawska, Uniwersytet Szczeciński
Prof. WSHE dr Makary Stasiak, WSHE w Łodzi
Prof. UMCS dr hab. Stefan Symotiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. WSHE dr hab. Krzysztof Szmidt, WSHE w Łodzi
Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, Uniwersytet Łódzki
Dr Elżbieta Woźnicka, WSHE w Łodzi

Komitet Organizacyjny konferencji tworzą:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. WSHE dr Makary Stasiak

Sekretarz
mgr Magdalena Grochowalska

Skład Komitetu Organizacyjnego
mgr Daria Lizak
mgr Kinga Kwiatkowska-Kuc
mgr Magdalena Pawlina-Wojtasik
mgr Agnieszka Mielczarek
mgr inż. Magdalena Lach

Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowe informacje

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki