Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja "Duchowy wymiar człowieka"

Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Duchowy wymiar człowieka”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2010 r. w siedzibie AHE w Łodzi. Organizatorzy zapraszają do aktywnego uczestnictwa wszystkich, którzy chcieliby podjąć dyskusję dotyczącą bliższego zrozumienia i zdefiniowania istoty dokonującego się przełomu w rozumieniu człowieka i jego kondycji.

Organizatorzy zapraszają do aktywnego uczestnictwa wszystkich, którzy chcieliby podjąć dyskusję dotyczącą bliższego zrozumienia i zdefiniowania istoty dokonującego się przełomu w rozumieniu człowieka i jego kondycji.

 

Główne obszary tematyczne:

  • koncepcje duchowego wymiaru człowieka,
  • praca z człowiekiem w wymiarze duchowym,
  • relacje społeczne człowieka w wymiarze duchowym,
  • pedagogika człowieka w jego wymiarze duchowym,
  • koncepcje kształcenia człowieka świadomego.

 

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział w konferencji, wygłaszając wykład lub prowadząc warsztat, prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: duchowosc@ahe.lodz.pl, lub na adres: Magdalena Lach, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna, ul. Rewolucji 1905 r., nr 52, pok. G301, 90-222 Łódź. Prosimy, by w zgłoszeniu uwzględnione zostały dane osobowe, reprezentowana jednostka naukowa oraz sposób kontaktu.

 

Na zgłoszenia tematów czekamy do końca września.  W zgłoszeniu należy podać:
-  temat wykładu oraz jego orientacyjny czas trwania;
- nazwę zajęć warsztatowych, orientacyjną ilość osób, dla których warsztat jest przeznaczony oraz czas trwania.

Koszt udziału w konferencji to 190 zł (opłata nie obejmuje noclegów w hotelu, ani posiłków).
Pracownicy AHE oraz podmiotów powiązanych mają prawo do zniżki w  wysokości 90 zł.

Wykaz hoteli na formularzu zgłoszeniowym jest tylko sugestią – uczestnicy rezerwują miejsce noclegu samodzielnie

Szczegółowy harmonogram zostanie rozesłany w późniejszym terminie.

Podobnie jak w roku 2009, planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie płyty CD bezpłatnej dla jej autorów oraz możliwej do kupienia w formie drukowanej. Aby tekst został opublikowany musi zawierać min. 10 znormalizowanych stron formatu A4 (18 tys. znaków ze spacjami). Autorzy przekazując swój artykuł zobowiązani są do załączenia wypełnionego Oświadczenia Autora do końca listopada 2010 r.


Komitet Naukowy konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Obuchowski, AHE w Łodzi

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, AHE w Łodzi
Prof. zw. dr hab. Wiesław Bożejewicz, Uniwersytet Śląski
Prof. zw. dr hab. Franciszek Gołembski, AHE w Łodzi
Prof. zw. dr hab. Wiesław Gromczyński, AHE w Łodzi
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Jackowska, Collegium Balticum w Szczecinie
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Prof. nadzw. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Dr Joanna Mesjasz, AHE w Łodzi
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak, Uniwersytet Łódzki
Dr Karolina Polasik - Wrzosek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. nadzw. dr Makary Stasiak, AHE w Łodzi
Prof. zw. dr hab. Grzegorz Sztabiński, Uniwersytet Łódzki
Dr Elżbieta Woźnicka, AHE w Łodzi
Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wrzosek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Anna Žilová, Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku
 

 

Komitet Organizacyjny konferencji:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego            
Prof. nadzw. AHE dr Makary K. Stasiak        
                                    
                                                                                
mgr inż. Magdalena Lach: 042 29 95 601
mgr Agnieszka Mielczarek: 042 63 15 911
mgr Aneta Domańska: 042 63 15 916
mgr Magdalena Pawlina–Wojtasik: 042 63 15 060

Zgłoszenia oraz informacje dotyczące konferencji udzielane są pod adresem: duchowosc@ahe.lodz.pl

Bieżące informacje dotyczące konferencji:

www.duchowosc.ahe.lodz.pl

 

  Formularz zgłoszeniowy
  Zaproszenie

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki