Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja: Aktywni obywatele - już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego

W dniu 7 grudnia br. w Wyższej Szkole Biznesu miała miejsce międzynarodowa konferencja socjologiczna pt. „Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.”
Konferencja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, w trakcie której polscy i niemieccy eksperci przedstawili aktualny stan rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Województwie Lubuskim i w Brandenburgii.
Wykład wprowadzający wygłosił dr Krzysztof Bondyra z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy pomocy niekonwencjonalnej metafory przedstawił on wizję zbiorowości lokalnych cechujących się zdolnością do podejmowania aktywnych działań na rzecz wdrażania pożądanego ładu społecznego, nawiązując do przykładu społeczności z filmów o Dzikim Zachodzie – z gatunku Western. Współczesny dyskurs polityczny często nawiązuje do postaci Szeryfa z dawnych westernów.
Wykład o praktycznych doświadczeniach samorządu we wsparciu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przedstawił były nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą p. Martin Patzelt. Wskazał na dużą aktywność obywatelską we Frankfurcie przejawiającą się działaniem kilkuset organizacji pozarządowych. Przedstawił także różne interpretacje definicji społeczeństwa obywatelskiego oraz doświadczenia wolontariatu we Frankfurcie nad Odrą.
Kolejne prelekcje obejmowały rolę jednostek samorządu terytorialnego (Maciej Banicki – Urząd Miasta Gorzowa i Michael Kurzwelly - Stowarzyszenie Słubfurt), organizacji pozarządowych (Sebastian Chrzanowski – Lubuskie Centrum Wolontariatu) oraz uczelni wyższych (dr Anna Czekirda - Wyższa Szkoła Biznesu) w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wyniki badań dotyczących społecznego zaangażowania młodzieży przeprowadzone przez studentów WSB na grupie ponad 700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorzowskiego, przedstawił dr Krzysztof Lisowski.
W dalszej kolejności uczestnicy konferencji wzięli udział w panelach obejmujących dyskusje nad rolą młodzieży, sektora pozarządowego oraz samorządów w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Konferencja zakończyła się podsumowaniem przeprowadzonych dyskusji przez moderatorów poszczególnych paneli. Wybór tematu konferencji uczestnicy ocenili jako bardzo trafny, potrzebny i zdecydowanie wart kontynuacji podczas kolejnych spotkań. Zaznaczono potrzebę bliższej współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec, ale także chęć zacieśnienia współpracy między organizacjami działającymi na naszym lubuskim terenie, a szczególnie w Gorzowie oraz między NGO a samorządem.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, samorządy oraz młodzież z obszaru Euroregionu Pro Europa Viadrina.
Materiały z konferencji znajdą się w publikacji naukowej, zostanie wydana także broszura zawierająca praktyczne wskazówki, w tym listę kontaktów osób i instytucji po obu stronach granicy związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego.
Partnerem WSB jest Stowarzyszenie „Słubfurt”, organizację konferencji wsparł również Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

        

 Program konferencji


„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013,

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa
 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki