Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. podpisała umowę, na mocy której prowadzona będzie rekrutacja studentów zagranicznych na studia w WSB.

Do tej pory Wyższa Szkoła Biznesu prowadziła wymianę studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach programu ERASMUS. Jest to program współpracy między uczelniami, którego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i wspieranie mobilności studentów oraz pracowników szkół wyższych. Partnerami WSB w ramach wymiany międzynarodowej są Uniwersytet Fernando Pessoa w Porto (Portugalia), Uczelnia Vitus Bering w Horsens (Dania), Szkoły Wyższe w Erfurcie oraz w Koblencji (Niemcy), Wyższa Szkoła Zarządzania w Kownie (Litwa) oraz Uniwersytet YASAR w Izmirze (Turcja).

W związku z  podpisaną w kwietniu 2011r. umową dotyczącą współpracy w zakresie rekrutacji studentów zagranicznych, WSB rozszerzy od października 2011r. swoją ofertę edukacyjną o możliwość studiowania na kierunku ZARZĄDZANIE w języku angielskim. Rekrutacja studentów rozpoczęła się 5 kwietnia 2011r.
Oferta studiów w języku angielskim dostępna będzie również dla polskich studentów.

Internacjonalizacja WSB to kierunek, w którym podąża coraz więcej uczelni w Polsce. Studiowanie ze studentami innych narodowości to szansa na poznanie ich kultury, nawiązanie ciekawych kontaktów, a także możliwość doskonalenia języka obcego.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki