Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Kierunek Socjologia oceniony pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną!

Kierunek Socjologia,  prowadzony na Wydziale Nauk Humanistyczych WSB, otrzymał POZYTYWNĄ ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej! Akredytacja została przyznana na 6 lat! To najdłuższy okres, na który można uzyskać pozytywną akredytację, zgodnie z przepisami PKA.

Państwowa Komisja Akredytacyjna mocą Uchwały Prezydium nr 1018/2009 z dnia 19.11.2009 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku Socjologia na poziomie studiów pierwszego stopnia.

 

Pozytywna ocena PKA oznacza, że Wyższa Szkoła Biznesu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia. Zgodnie z oceną, poziom prowadzonych przez uczelnię studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

To już druga pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Socjologia w Wyższej Szkole Biznesu. Pierwsza pozytywna akredytacja PKA miała miejsce w 2007 r.

 

WSB kształci studentów na kierunku Socjologia od 2003 r. Oferta edukacyjna obejmuje studia pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki