Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Karta Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. została wpisana przez Komisję Europejską UE na listę uczelni spełniających wymagania związane z uczestnictwem w programie edukacyjnym Erasmus. Uczelni przyznano tzw. rozszerzoną Kartę Erasmusa dającą prawo do wysyłania studentów WSB i przyjmowania studentów zagranicznych na studia w ramach stypendium, a także do wymiany kadry dydaktycznej oraz administracyjnej. Karta jednocześnie upoważnia WSB do delegowania studentów do odbywania praktyk w zagranicznych firmach, instytucjach i organizacjach.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki