Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Kurs polskiego języka migowego

Kurs Polskiego Języka Migowego

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM) na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym

Kurs weekendowy (trzy weekendy).

Koszt kursu: 950 zł. Dofinansowanie do kursu ze środków PFRON, nawet do 90% kosztów.
Zajęcia w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.

Zapisy na szkolenia planowane na wrzesień / październik - do 28 czerwca 2017 r.

Terminy:

Stopień podstawowy w wymiarze 60 godz. Terminy zjazdów: 30.09/01.10; 7-8.10; 20-22.10.2017r.

Stopień średniozaawansowany: 28/29.10; 4/5 11; 18/19.11.2017 r.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST
MIGAJ.EU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

W przypadku korzystania z dofinansowania Uczelnia pośredniczy w zawarciu umowy między uczestnikiem a PFRON. WZór wniosku w załączniku.

  1. Dofinansowanie przyznawane jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, który podpisze umowę z PFRONem po spełcnieniu poniższych warunków oraz uzasadnieniu wniosku.
  2. Wysokość dofinansowania może maksymalnie wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez GUS za poprzedni kwartał (obecnie 855,4 zł).
  3. Warunkiem przystąpienia do szkolenia i wnioskowania o dofinansowanie jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 145 zł na konto WSB: nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001; Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku w terminie podanym dla każdej edycji szkolenia
  4. Uczelnia ma obowiązek zgłosić listę uczestników do PFRON oraz wystawić zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs.
  5. Uczelnia po zakończeniu szkolenia wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione imiennie na wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, co stanowić będzie podstawę do uzyskania dofinansowania.
  6. Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy między wysokością całkowitej opłaty za kurs a sumą wkładu własnego i dofinansowania uzyskanego przez PFRON w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

WSB, tel. 607 767 628, 95 733 66 67, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Załączniki do artykułu:
Wniosek_do PRFON
Formularz zgłoszeniowy

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki