Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Jakość kształcenia w WSB oceniona pozytywnie!

Państwowa Komisja Akredytacyjna mocą uchwały nr 698/2007 z dnia 6.09.2007 wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku socjologia prowadzonym przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich).

Ocena powstała w oparciu o raport Zespołu Oceniającego PKA, który gościł w WSB w czerwcu 2007 r. oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych PKA. Ocena pozytywna Państwowej Komisji Akredytacyjnej oznacza, że Wyższa Szkoła Biznesu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku socjologia. Zgodnie z oceną, poziom prowadzonych przez uczelnię studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki