Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

JM Rektor dr Anna Czekirda na obradach Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie

Ostatnia szansa na 3-letnie niestacjonarne studia I stopnia! Zmiany w Ustawie - dłuższe studia!

W dniach 19-20 września 2017 r. Pani Rektor dr Anna Czekirda uczestniczyła w obradach Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Podczas spotkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentował projekt nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym zwanej Konstytucją dla nauki.

Jedną z propozycji jest wydłużenie czasu trwania studiów niestacjonarnych (!!!), czyli zaocznych i wieczorowych. Na poziomie licencjata – o jeden semestr, czyli z sześciu do siedmiu semestrów (!). Wydłużeniu podlegać będą również praktyki zawodowe na kierunkach praktycznych.

Najprawdopodobniej obecna rekrutacja jest ostatnią szansą na podjęcie 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia!

[REKRUTACJA w WSB trwa do końca września br. >>>]

Projekt ustawy daje również uczelniom możliwość weryfikacji kandydatów poprzez przeprowadzanie egzaminów wstępnych. Podstawowym celem jest zapewnienie jak najlepszych kandydatów, szczególnie na kierunkach wymagających specjalnych predyspozycji.

Nowe zapisy ustawowe dotyczą także ustroju samych uczelni - ich wewnętrznej struktury, roli rektora, zasad tworzenia i oceny kierunków studiów i oceny jakości pracy całej uczelni, zróżnicowania misji uczelni, a więc określeniu, czy jej głównym zadaniem będzie tworzenie i rozwijanie nauki czy też nauczanie studentów. Bardzo duży nacisk położony zostaje na podnoszenie jakości kształcenia oraz jakość i ocenę rozwoju naukowego kadry i badań prowadzonych na uczelni.

Ustawa wprowadza również nowe rozwiązania dotyczące pracowników uczelni, ich karier naukowych i dydaktycznych. Przede wszystkim jednak proponuje zapisy, które bezpośrednio dotyczą obecnych i przyszłych studentów i doktorantów.

Przepisy w wielu kwestiach dają większą autonomię uczelniom, przy czym ingerują głębiej w funkcjonowanie uczelni niepublicznych nie dając im niestety żadnych instrumentów finansowych. Wciąż nie jest przewidziane dofinansowanie studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych. Być może pojawi się rozwiązanie, by studenci stacjonarni (dzienni) uczelni niepublicznych mogli odpisać czesne od podatku.

Do końca 2017 roku Ministerstwo zbierać będzie uwagi i sugestie środowiska akademickiego i innych instytucji zainteresowanych zasadami funkcjonowania szkół wyższych i nauki. Po przygotowaniu ostatecznej wersji ustawy i uchwaleniu jej przez parlament przepisy wejdą w życie 1 października 2018.

Więcej informacji: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki