Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w WSB

Dnia 13 października 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. W murach naszej Uczelni powitaliśmy 110 studentów studiów I stopnia.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Jan Świrepo - Wicewojewoda Województwa Lubuskiego, Józef Kruczkowski - Starosta Gorzowski,  Jan Kaczanowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Grażyna Wojciechowska - Radna Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Arkadiusz Wołoszyn - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju PWSZ w Gorzowie Wlkp,  Andrzej Dzierliński - Przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Tradycją Wyższej Szkoły Biznesu jest przyznawanie najlepszemu absolwentowi szkół ponadgimnazjalnych stypendium „Indeks dla najlepszych”. W tym  roku z rąk Kanclerza stypendium to otrzymała Pani Anna Sikorska, która otrzymała 100% dofinansowania nauki na I roku studiów w WSB.

Rok akademicki 2012/2013 zainaugurowany został przemówieniem Rektora dr Izabeli Kidackiej, po czym nastąpiła uroczysta Immatrykulacja oraz ślubowanie studentów I roku.

Inauguracji towarzyszyło podsumowanie projektu "Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas podsumowania omówiono wyniki badań rynku pracy w północnej części województwa lubuskiego, przedstawiono tendencje na lokalnym rynku pracy oraz plany i oczekiwania zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki