Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

Dnia 2 października 2010 r. w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011. W murach naszej Uczelni powitaliśmy 444 studentów studiów I stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Paweł Socha, Witold Pahl – Poseł na Sejm RP, Jan Świrepo - Wicewojewoda Województwa Lubuskiego, Zofia Bednarz- Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Dariusz Ejchart - Wicestarosta Powiatu Sulęcińskiego, Grażyna Wojciechowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Halina Kunicka – Radna Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Roman Sondej – Lubuski Kurator Oświaty, Wioletta Grzęda - Sekretarz Powiatu Gorzowskiego, dr hab. Tomasz Jurek - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Janina Grzecznowska - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Henryk Salej - Dyrektor Biura Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Violetta Panasiuk-Strzyżewska - Prezes „ Audit doradztwo personalne”, Jan Kowalewski - Dyrektor firmy Komages i Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Tradycją Wyższej Szkoły Biznesu jest przyznawanie trzem najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów „Indeksy dla najlepszych”. W tym roku z rąk Kanclerza stypendia te otrzymali Pan Patryk Rajtar, który otrzymał 100% dofinansowania nauki na I roku studiów, Pani Justyna Domańska – 75% dofinansowania nauki na I roku studiów i Pan Rafał Neca – 50% dofinansowania nauki na I roku studiów.
Wyższa Szkoła Biznesu po raz drugi przyznała także statuetkę „PARTNER W EDUKACJI”. Tegoroczne  wyróżnienie, za szczególne zaangażowanie we współpracę z naszą uczelnią przyznano Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
W tym roku po raz pierwszy WSB postanowiła przyznać „Odznakę Honorową Wyższej Szkoły Biznesu”. Odznaką uhonorowana została Pani Rektor dr Maria Wójtowicz za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszej Uczuleni, za wspólne działania i inicjatywy oraz za wieloletnią pracę naukową.
Rok akademicki 2010/2011 zainaugurowany został przemówieniem Rektora dr inż. Mai Kiby-Janiak oraz Kanclerza Szymona Kopieckiego, po czym nastąpiła uroczysta Immatrykulacja oraz ślubowanie studentów I roku. 
Inauguracji towarzyszył także wykład dr inż. arch. Przemysława Biskupskiego pt. „Rozwój struktury miejskiej”, a także koncert kwartetu instrumentów dętych blaszanych ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp., którego opiekunem jest Pan Tadeusz Sinkowski.

Słowo Rektora dr inż. Mai Kiby-Janiak.

Słowo Kanclerza Szymona Kopieckiego. 

 

Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji nowego Roku Akademickiego2010/2011.

Władysław Dajczak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Tadeusz Jędrzejczak, Prezydent Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego.

Józef Kruczkowski, Starosta Gorzowski.
 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki