Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

I Euroregionalna Konferencja Paliatywna w Wyższej Szkole Biznesu

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim będzie miała miejsce I Euroregionalna Konferencja Paliatywna pn. "Rozwijać skrzydła uczmy się od ptaków", której organizatorem jest Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim w kooperacji z partnerem niemieckim Häusliche Kinderkrankenpflege Brandenburg e.V.
Wyższa Szkoła Biznesu jest współorganizatorem spotkania.
 

Jest to pierwsza tak szeroka inicjatywa integrująca środowisko związane z opieką hospicyjną w obszarze przygranicznym w Województwie Lubuskim i Brandenburgii. Waga przedsięwzięcia jest tak duża, że uzyskało ono wsparcie w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
JE Ks. Bp Stefan Regmunt, Ordynariusz Zielonogórsko-Gorzowski,
Pani Helena Hatka, Wojewoda Lubuski,
Pan Marcin Jabloński, Marszałek Województwa Lubuskiego
Pan Tadeusz Jędrzejczak, Prezydent Gorzowa Wlkp.

Spotkanie, w którym weźmie udział ok. 100 osób, będzie polem wymiany opinii o funkcjonowaniu opieki nad osobami ciężko chorymi w Polsce i w Niemczech. Uczestnicy będą mogli podzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami wypracowanymi we własnych ośrodkach, nawiązać kontakty, które w przyszłości zaowocują nowymi inicjatywami.

Wyższa Szkoła Biznesu aktywnie włączyła się w przygotowanie konferencji.
Uczelniani specjaliści wsparli Hospicjum św. Kamila w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu konferencji w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina.
WSB użyczyła również na potrzeby projektu aulę oraz sale dydaktyczne.

Pierwszy dzień konferencji rozpocznie się od rejestracji uczestników w godzinach 10.00-12.00 w hallu głównego budynku Wyższej Szkoły Biznesu przy ul. Myśliborskiej 30.
Spotkanie zostanie uroczyście zainaugurowane o godzinie 12.00 w auli uczelni, a wykłady trwać będą do godziny 18.30.

Kolejne dwa dni uczestnicy konferencji spędzą w Pałacyku w Łąkominie (ok. 30 km od Gorzowa) uczestnicząc w zajęciach specjalistycznych, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

Program konferencji
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki