Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

III Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych

Miasto Gorzów Wlkp., w ramach realizowanego projektu „ Kolega z pracy - szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe”, zaprasza na III TARGI PRACY dla osób niepełnosprawnych. 21 października 2009 r. Hala Targowa ul. Przemysłowa 14-15

TARGI PRACY adresowane są do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy z terenu Gorzowa Wlkp. oraz powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, słubickiego
i strzelecko – drezdeneckiego. Są niekomercyjnym przedsięwzięciem mającym pomóc
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, mających trudności w uzyskaniu zatrudnienia. TARGI dadzą możliwość zaprezentowania oferty przedsiębiorstw zarówno chronionego, jak i otwartego rynku pracy, zatrudniających lub chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne, a osobom niepełnosprawnym możliwość bezpośredniego kontaktu
z potencjalnym pracodawcą.

TARGOM towarzyszyć będą:

  • warsztaty dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.,
  • warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej prowadzone przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp.,
  • prezentacje instytucji rynku pracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz jednostek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, produktów i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • prezentacje organizacji pozarządowych realizujących programy rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • „dobre praktyki” w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • prezentacje artystyczne.

Program targów

 

Wydany zostanie targowy katalog informacyjny, który zawierać będzie informacje o wystawcach oraz informacje o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Udział w TARGACH PRACY zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających jest bezpłatny.

 

Zgłoszenie dla wystawców, w wersji elektronicznej, dostępne jest na stronie Miasta Gorzowa Wlkp. www.gorzow.pl, w zakładce GORZOWSKIE TARGI.

 

Szczegółowych informacji dotyczących targów udziela Joanna Jasińska, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. tel. 095 7355847, e-mail: jasinska@um.gorzow.pl

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki