Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

III Lubuska Konferencja nt. Kobiet

10 marca 2008 w murach Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. odbyła się III Lubuska Konferencja nt. Kobiet pod hasłem "Polska kobieta sukcesu 2008 – szanse, zagrożenia i cena sukcesu". Patronat honorowy nad spotkaniem objęła Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Rafalska.

Poprzednie konferencje poświęcone były aktywizacji zawodowej kobiet oraz przedsiębiorczości. W tym roku tematem przewodnim był szeroko rozumiany sukces. Głównym celem spotkania było propagowanie wiedzy na temat udziału kobiet w świecie nauki, polityki czy gospodarki, dyskusja o problemach społecznych dotykających kobiety i minimalizowanie zachowań dyskryminujących ze względu na płeć.
Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Biznesu oraz Tygodnik „Ziemia Gorzowska”.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki