Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Gorzów stawia na przedsiębiorczość

Aktualizacja

Zapraszamy do galerii oraz na stronę Przedsiębiorczy Gorzów.

Konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa” odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Biznesu przy ulicy Myśliborskiej w piątek, 13 listopada w godzinach 10.00-13.00.

 

„Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania da rynku pracy i szkolnictwa” to zrealizowany pod patronatem prezydenta miasta projekt badawczy, zainicjowany przez biuro obsługi inwestora, wydział edukacji oraz wydział rozwoju i promocji Urzędu Miasta.
Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji na styku pomiędzy systemem edukacyjnym, lokalnym rynkiem pracy i administracją samorządową oraz rozpoznanie, jakie kroki można i należy podjąć, by lepiej dopasować działanie tych trzech rodzajów instytucji. Zaproszeni do udziału w projekcie partnerzy zostali podzieleni na następujące kategorie: panel przedsiębiorczości (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców, Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze), panel pośrednictwa pracy (Powiatowy Urząd Pracy, Audit Doradztwo Personalne, Manpower Polska), panel badawczy (Wyższa Szkoła Biznesu), panel samorządowo-edukacyjny (wydziały urzędu miasta) oraz panel dobrych praktyk (Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie).
Partnerzy wspólnie opracowali założenia programu badawczego, który zrealizowała Pracownia Badań Naukowych WSB. Przebadano ponad 110 przedsiębiorców, dobranych tak, by odzwierciedlali strukturę lokalnego rynku pracy, 500 studentów, 500 uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz dyrektorów szkół gorzowskich. Uzyskane wyniki pozwolą na zarysowanie kierunków działań, jakie należy podjąć w celu lepszego dopasowania współpracy pomiędzy tymi osobami i instytucjami.
Planowana na 13 listopada konferencja ma na celu prezentację wyników badań na forum osób i środowisk zainteresowanych projektem – przede wszystkim przedsiębiorców, dyrektorów szkół oraz przyszłych pracowników. Organizatorzy planują ponadto, by spotkanie zapoczątkowało systematyczną, praktyczną współpracę między zainteresowanymi stronami. Przykłady wdrożonych już w Gorzowie dobrych praktyk w tym zakresie zaprezentuje Zespół Szkół Mechanicznych. Planowane są także krótkie wystąpienia poszczególnych partnerów projektu.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także specjalna strona internetowa www.przedsiebiorczy.gorzow.pl, poświęcona projektowi. Będzie na niej dostępny raport z badań do pobrania, prezentacja założeń i przebiegu projektu, sylwetki partnerów oraz opis działań, które będą podejmowane w przyszłości.
 
Wstęp na konferencję jest wolny.

 

Źródło: www.gorzow.pl

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki