Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Biuro Karier

Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

Kredyty Studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa istnieją już od 1998 r.
i są jednym z elementów umożliwiających lepszy dostęp do szkolnictwa wyższego. W tej chwili można się o niego starać w 5 bankach komercyjnych.
O kredyt studencki mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) pod warunkiem, iż rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów. Wypłacany jest nie dłużej niż przez maksymalnie 6 lat. Kredyt otrzymuje się przez 10 miesięcy w danym roku akademickim. Miesięczna transza kredytu w roku akademickim 2010/2011 wynosi on 600zł.
Spłata kredytu następuje dopiero 2 lata po ukończeniu studiów.
Termin składania wniosku upływa z dniem 15 listopada 2010 r.
Szczegółowe informacje nt. kredytów studenckich oraz Bankach uczestniczących w systemie kredytów studenckich znajdziecie Państwo na stronach:


http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/kredyty-studenckie/kredyty-studenckie/artykul/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-20102011/


http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=283&pl


http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/kredyty-studenckie/kredyty-studenckie/artykul/informacja-w-sprawie-progu-dochodu-uprawniajacego-do-ubiegania-sie-o-kredyt-studencki-w-roku-akade/


http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=282&pl

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki