Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Egzaminy TELC

Studium Języków Obcych informuje, iż najbliższe egzaminy na międzynarodowe certyfikaty językowe TELC planowane są w dniach 18-19 czerwca 2011r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2011r. w Dziale Organizacji Studiów.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest  uiszczenie opłaty za egzamin i okazanie dowodu wpłaty w  Dziale Organizacji Studiów

(I piętro, pok. 110) do 10.05.2011r. lub przesłanie dowodu wpłaty faksem pod nr: 095 733 66 61.

Przy zgłoszeniu należy  podać język oraz poziom egzaminu, a także  telefon kontaktowy.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W przypadku małej ilości kandydatów na wybrany poziom egzamin nie zostanie zorganizowany się, a uiszczone opłaty zostaną zwrócone.

Przed wejściem na egzamin pisemny należy okazać  dokument tożsamości.

Ceny egzaminów TELC w grupach 10-osobowych:

Język angielski Język niemiecki i rosyjski
Poziom A2 – 340 zł.
Poziom B1 – 420 zł.
Poziom B2 – 650 zł.
Poziom A2 – 340 zł.
Poziom B1 – 420 zł.
Poziom B2 – 650 zł.
W przypadku mniejszej liczby kandydatów, ceny ustalane są indywidualnie.
Organizujemy egzaminy TELC na zlecenie klientów także w innych  indywidualnie ustalonych terminach.
 
Numer konta, na który należy wpłacać opłatę egzaminacyjną:
Bank Pekao SA II Oddział w Gorzowie Wlkp.
02 1240 3640 1111 0000 4177 5271
z dopiskiem: np. TELC j. ang. A2
Nazwa, język oraz poziom egzaminu powinny być wyraźnie wpisane na dowodzie wpłaty.

 

Podczas egzaminów pisemnych wszystkie telefony komórkowe powinny być wyłączone. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu przez kandydatów może skutkować usunięciem z egzaminu.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki