Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Działaj skutecznie na polu profilaktyki uzależnień

Wyższa Szkoła Biznesu oraz Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR – oddział w Gorzowie Wlkp. zapraszają serdecznie w dniu 10 lutego 2009r. (godz. 10.00, Aula WSB) na I Lubuską Konferencję „Działaj skutecznie na polu profilaktyki uzależnień”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Wojewodę Lubuskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.

Problemy uzależnień zajmują szczególne miejsce wśród problemów społecznych i społeczno-zdrowotnych. Jest to zjawisko, którego ekspansja jest proporcjonalna do rozwoju cywilizacji, i które nasila się obejmując jednocześnie swym zasięgiem coraz to młodsze osoby.
Obecnie według badań w mieście liczącym sto tysięcy mieszkańców co trzeci młody człowiek w wieku od 15 do 23 lat miał kontakt z narkotykami więcej niż jeden raz. Należy nadmienić także, że w województwie lubuskim stopień narkomanii jest najwyższy w skali całego kraju. Przyczyniają się do tego bezrobocie, brak życiowych perspektyw i związane z tym frustracje, zaburzenia wzajemnych relacji między rodzicami oraz między rodzicami a dzieckiem, atmosfera wychowawcza pozbawiona ciepła, a często nasycona niechęcią i wrogością. PROFILAKTYKA, według wielu specjalistów, jest bardziej skuteczna od leczenia. Jest to proces, który wspiera rozwój pełnego zdrowia przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy, niezbędnej im do pokonywania trudności życiowych oraz uzyskania zadowolenia i satysfakcji z życia. Według Marka Kotańskiego, założyciela Stowarzyszenia MONAR, zmniejszanie dostępu do narkotyków, działania edukacyjne wobec rodziców, uczniów, nauczycieli, pedagogów, a także  osób zajmujących się problematyką uzależnień oraz  wyparcie mody na narkomanię ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nie tylko narkomanii, ale również innego rodzaju uzależnień.  
I Lubuska Konferencja pod hasłem „Działaj skutecznie na polu profilaktyki uzależnień” skierowana jest przede wszystkim do wychowawców, pedagogów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień z całego województwa lubuskiego, a jej celem jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad zagadnieniem profilaktyki.

Program konferencji
Format: dokument PDF, wielkość: 147 kB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki