Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Dyskutowali o uwarunkowaniach rozwoju państw europejskich

14 października 2008r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. odbyła się cyklicznie organizowana konferencja naukowa „Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, zagrożenia”.

        Już po raz szósty grono naukowców spotkało się by przedyskutować ważne zagadnienia społeczno-ekonomiczne warunkujące rozwój państw europejskich. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z uczelni z terenu całego kraju, między innymi Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
        Zaproponowany temat Konferencji objął szeroki obszar dyskusyjny z zakresu kierunków rozwoju państw europejskich. Celem konferencji było przedstawienie przez referentów zarówno stanu jak i perspektyw rozwoju państwa w skali makro lub mikro. Tematyka konferencji dała szerokie możliwości referentom w zakresie wyrażenia ich poglądu na czynniki ekonomiczne, techniczne, polityczne czy też społeczne decydujące o sile lub słabości państwa lub danego regionu. Jednym z efektów spotkania będzie wydanie publikacji pokonferencyjnej obejmującej zagadnienia poruszane podczas debaty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki