Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Dyplomy rozdane

W sobotę 14 lipca o godz. 10.00 w auli WSB odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów I stopnia absolwentom kierunków Socjologia i Zarządzanie.

Uroczystość wręczenia dyplomów, zgodnie z tradycją w WSB, przygotowana była i prowadzona przez absolwentów. Marzena Wieczorek – gorzowska aktorka i absolwentka Socjologii oraz Anna Sokolnicka – najlepsza studentka Zarządzania, z właściwym sobie wdziękiem i swobodą powitały władze Uczelni, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych absolwentów i ich rodziny.
Zgodnie z panującym zwyczajem dziekani przedstawili sprawozdania z przebiegu studiów na obu kierunkach, podkreślając, że uzyskanie dyplomu jest zwieńczeniem trzyletniego wysiłku i pracy nie tylko samych absolwentów, ale także ich rodzin. Jest to jednak tylko koniec pewnego etapu, gdyż współczesny rynek pracy wymaga od pracowników ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Następnie wręczone zostały dyplomy. Z rąk rektora oraz dziekanów dyplomy, gratulacje i upominki otrzymali absolwenci wyróżnieni za najwyższe wyniki w nauce i bardzo dobre oceny na dyplomach. Listy gratulacyjne otrzymali najlepsi absolwenci: Anna Terlińska i Katarzyna Kazimierczak - dwie absolwentki Socjologii, które ukończyły studia w marcu oraz aktualni absolwenci - Anna Sokolnicka (Zarządzanie) i Grzegorz Kunicki (Socjologia). Rektor Uczelni, dr inż. Maja Kiba-Janiak życzyła studentom wielu sukcesów w życiu zawodowym i umiejętności łączenia kariery zawodowej z życiem osobistym.
Ciepła, niemal rodzinna atmosfera uroczystości udzieliła się również gościom, którzy nie szczędzili słów pochwały dla jakości kształcenia oraz podejmowanych przez Uczelnię wysiłków prowadzących do jak najlepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Radna Grażyna Wojciechowska, która od początku istnienia WSB uczestniczy w uczelnianych uroczystościach, przypomniała o honorowym odznaczeniu jakie Uczelnia otrzymała od Rady Miasta za zasługi dla Miasta Gorzowa. Natomiast prezes W. Komarnicki zapewniał o wsparciu przedsiębiorców, szczególnie tych skupionych w Radzie Biznesu, zaangażowanych w działania nad dostosowaniem oferty specjalnościowej Uczelni do wymogów lokalnego rynku pracy. W imieniu Prezydenta T. Jędrzejczaka list odczytała przedstawicielka Wydziału Edukacji pani Sylwia Czapla.
Pełne emocji, wzruszające przemówienie Anny Sokolnickiej w imieniu absolwentów zakończyło oficjalną cześć uroczystości. Absolwenci podziękowali wykładowcom i pracownikom Uczelni za przekazaną wiedzę i życzliwość, a swoim rodzinom za wsparcie i wyrzeczenia, które doprowadziły do szczęśliwego ukończenia studiów. Pamiętali również o długoletnim wykładowcy WSB, pani Jolencie Derech, która odeszła na zawsze w ubiegłym roku, a na ręce rodziny złożyli podziękowania i kwiaty.
Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu akademickiego Gaudeamus igitur. Symboliczna lampka szampana, domowe wypieki studentów i pamiątkowe zdjęcia dopełniły całości.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki