Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Dyplomatorium 2011

15 lipca 2011r. w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Pożegnaliśmy studentów kierunku Zarządzanie, którzy ukończyli następujące specjalności: zarządzanie kadrami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, zarządzanie logistyczne w firmach usługowych, systemy logistyczne produkcji oraz kierunku Socjologia z ukończonymi specjalnościami: doradztwo zawodowe i personalne, socjologia reklamy i zachowań rynkowych, socjologia służb społecznych z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej.

Edukację ukończyło 144 absolwentów studiów I stopnia oraz 189 absolwentów studiów podyplomowych. Podczas uroczystości absolwentom studiów I stopnia zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów z rąk Rektora WSB dr inż. Mai Kiby-Janiak oraz Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych dr Anny Czekirdy. Wśród nich wyróżniono 24 osoby za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 2 osoby za napisanie wyróżniającej się pracy dyplomowej.

Przez trzy lata Absolwenci zdobywali w WSB wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Mieli okazję brać udział w licznych przedsięwzięciach uczelni, bezpłatnych szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje oraz wyjazdach studyjnych pozwalających konfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną z rozwiązaniami praktycznymi.
 

Zapraszamy do GALERII.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki