Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy Doradztwo psychologiczne

Doradztwo psychologiczne

 

Poprawa motywacji i samooceny wszystkich  studentów WSB, w przyszłości  wykwalifikowanych pracowników na nowoczesnym rynku pracy, to zadanie psychologa zaangażowanego w projekcie Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją.

W roku akademickim 2011/2012 doradztwo psychologiczne realizowane będzie w nieco zmienionej formule niż dotychczas: od października do czerwca, jeden raz w tygodniu (piątek), odbywać się będą stałe dyżury psychologa

a ponadto zaplanowano:

  • w październiku (7-9 i 14-16)  we wszystkich grupach 15 minutowe spotkania z psychologiem;
  • w listopadzie we wszystkich grupach 90 min. spotkania z psychologiem;
  • jeden raz w miesiącu od grudnia do czerwca spotkania tematyczne z psychologiem w formie prezentacji, pogadanek i gier symulacyjnych  dedykowanych zagadnieniom MOTYWACJI i SAMOOCENY wśród studentów WSB.


 

Poprawa motywacji i samooceny wszystkich  studentów WSB, w przyszłości  wykwalifikowanych pracowników na nowoczesnym rynku pracy, to zadanie psychologa zaangażowanego w projekcie Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją.

W roku akademickim 2011/2012 doradztwo psychologiczne realizowane będzie w nieco zmienionej formule niż dotychczas: od października do czerwca, jeden raz w tygodniu (piątek), odbywać się będą stałe dyżury psychologa

a ponadto zaplanowano:

  • w październiku (7-9 i 14-16)  we wszystkich grupach 15 minutowe spotkania z psychologiem;
  • w listopadzie we wszystkich grupach 90 min. spotkania z psychologiem; 
  • jeden raz w miesiącu od grudnia do czerwca spotkania tematyczne z psychologiem w formie prezentacji, pogadanek i gier symulacyjnych  dedykowanych zagadnieniom MOTYWACJI i SAMOOCENY wśród studentów WSB.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki