Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Dni Kariery w Wyższej Szkole Biznesu

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 8 października br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało Seminarium na temat „Uwarunkowań sukcesu zawodowego na współczesnym rynku pracy”.

Seminarium adresowane było do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i miało na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania rozwoju zawodowego.W części warsztatowej pracowały trzy zespoły robocze. Pierwszy zespół pod kierunkiem Pana Józefa Finstera Prezesa Fundacji Zachodnie Centrum Innowacji realizował temat „Start up na gorzowskim rynku pracy”. Warsztaty nakierowane były na działalność gospodarczą oraz pozyskiwanie funduszy unijnych. Drugi zespół na „Warsztatach umiejętności planowania kariery zawodowej” (prowadzący Pan Adam Szołno – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej) wypracowywał wzorzec człowieka sukcesu oraz uwarunkowania sukcesu zawodowego. Trzeci zespół na warsztatach „Absolwent na rynku pracy” (pod kierunkiem Pani Elżbiety Krzyżanowskiej Kierownika Biura Karier Wyższej Szkoły Biznesu) omawiała sytuację absolwentów na rynku pracy.

Część seminaryjną rozpoczął Pan Adam Szołno – wystąpieniem „Planowanie kariery zawodowej - teoretyczne podstawy”. Prelekcja dotyczyła rozwoju zawodowego i kariery zawodowej w ujęciu literatury tematu. Po wprowadzeniu zostały przedstawione (przez prowadzących) wnioski z poszczególnych grup warsztatowych.

W bloku „Moja droga do sukcesu zawodowego” wystąpiła Pani Karolina Zabilska Kierownik Biura Adecco Poland Sp. z o. o., która przedstawiła swoją ścieżkę kariery zawodowej.
Seminarium zakończyło się dyskusją i podsumowaniem spostrzeżeń i wniosków wypracowanych przez uczestników i prowadzących podczas seminarium.
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki