Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

DYPLOMY ODEBRANE

W sobotę 13 lipca odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Na trzech kierunkach: Zarządzanie, Socjologia i Gospodarka Przestrzenna tytuł licencjata uzyskało
140 absolwentów. Dyplomy i wyróżnienia z rąk rektora otrzymali absolwenci, którzy uzyskali na dyplomie oceny bardzo dobre, wyróżniono pracę dyplomową Pawła Jacewicza na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a specjalne podziękowania za szczególną postawę społeczną i pracę na rzecz samorządu odebrała Karolina Antczak-Gnutek z Socjologii. Koordynator projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją podsumowała część dydaktyczną projektu, podkreślając szereg dodatkowych korzyści dla studentów GP i innych kierunków, który mieli okazję skorzystać z szeregu warsztatów, szkoleń i indywidualnych konsultacji. Rektor dr Anna Czekirda podziękowała studentom, wykładowcom i rodzinom za zaufanie jakim obdarzyli uczelnię i zaangażowanie w tym trudnym dla szkoły roku akademickim. Poinformowała również o zacieśnieniu współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, który planuje rozwijać się na bazie budynku WSB i uruchamiać nowe kierunki kształcenia. Pani Rektor zapraszała do podejmowania studiów podyplomowych oraz zapraszała przyszłych kandydatów na studia na kierunek Zarządzanie.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541617202553270&set=exp.541618095886514.unitary&type=1&theater

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki