Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Czysta Polska - społecznie odpowiedzialna gospodarka

Gazeta Prawna wspólnie z Ministerstwem Środowiska zaprasza na bezpłatne szkolenie dla administracji publicznej, które odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2009 r. w Auli Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp (ul. Myśliborska 30).

Celem inicjatywy jest przybliżenie administracji publicznej, przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmianą nowej regulacji jest wprowadzenie do polskiego prawa obowiązku oceniania skutków nowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla środowiska naturalnego. Nowe prawo zmienia także procedury podejmowania decyzji zezwalających na inwestowanie na obszarach cennych ekologicznie.

W dobie szybko postępujących zmian na różnych płaszczyznach życia rodzi się pytanie: czy gospodarka, w tym szczególnie rozwój przemysłu i infrastruktury, może nie niszczyć środowiska naturalnego? Doświadczenia bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej dowodzą, że możliwe jest godzenie interesów przedsiębiorców i lokalnych społeczności, zachowując jednocześnie maksymalnie nienaruszony stan przyrody. W przeniesieniu dobrych doświadczeń pomoże dostosowanie polskiego prawa do wysoko postawionych standardów Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma tu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.
Cyklowi szkoleń towarzyszą specjalne dodatki Gazety Prawnej, zatytułowane: Czysta Polska-społecznie odpowiedzialna gospodarka.

Gospodarka nie musi rozwijać się kosztem przyrody. Jak pogodzić pozornie sprzeczne interesy – to podstawowy problem poruszany w trakcie szkoleń, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

Program konferencji
Format: dokument PDF, wielkość: 156 kB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki