Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Eko-zarządzanie

Coraz bliżej podsumowania badań w obszarze eko-zarządzania

Właśnie zakończyły się badania terenowe w ramach projektu pt.: „Badanie świadomości i potrzeb informacyjno – edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko–zarządzania w województwie lubuskim”.

Od lipca b.r. Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt badawczy, dofinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu „Fundusze europejskie na poziomie NSS” – III edycja. Kilkunastu ankieterów odwiedziło blisko 300 małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa lubuskiego.
Celem głównym projektu jest zbadanie poziomu świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych w obszarze eko-zarządzania w lubuskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Zrealizowane w ramach projektu badania pozwolą również na określenie jakie jest zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie lubuskim.
Aktualnie zespół badawczy WSB jest w trakcie opracowywania raportu z przeprowadzonych badań terenowych. Raport, który będzie wynikiem badań wpłynie na zwiększenie świadomości konieczności wprowadzania proekologicznych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz pozwoli zdiagnozować jakie jest zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Wyniki planuje się opublikować w monografii naukowej, a zwieńczeniem projektu będzie konferencja naukowa, która odbędzie się 10 listopada o godz. 10:00 w Auli Wyższej Szkoły Biznesu.

Kierownikiem naukowym projektu jest dr Katarzyna Cheba.
Kontakt:
dr Katarzyna Cheba,

tel. 601 286 685,

k.cheba@wsb.gorzow.pl


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki