Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji

Centrum Mediacji SIŁA ZGODY przy Wyższej Szkole Biznesu

Centrum Mediacji jest wydzieloną jednostką uczelnianą Wyższej Szkoły Biznesu.

Członkami Centrum są wykwalifikowani mediatorzy wpisani na listę Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Centrum prowadzi mediacje w następujących sprawach:

RODZINNYCH:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania (w tym alimenty);
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci;
 • ustalenie zasad wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • opracowanie planu wychowawczego;
 • podział majątku wspólnego małżonków lub/i wzajemnych rozliczeń;

CYWILNYCH:

 • ustanowienie, wykonywanie lub zniesienie służebności;
 • w zakresie własności czy posiadania nieruchomości;
 • w sprawach dotyczących działu spadku po zmarłym członku rodziny;
 • spory dotyczące sposobu lub terminu zapłaty;
 • odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych
 • podział majątku wspólnego;
 • spory sąsiedzkie lub lokalowe
 • skargi konsumenckie;
 • w zakresie umów ubezpieczeniowych.

W ramach mediacji cywilnej sprawy z zakresu prawa pracy, przykładowo:

 • w odniesieniu do stosunków pracowniczych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
 • spory między pracownikami, zespołami lub wydziałami danego pracodawcy.

GOSPODARCZYCH:

 • w zakresie prawa spółek;
 • w sporach handlowych, inwestycyjnych i dystrybucyjnych;
 • w ramach stosunków pomiędzy udziałowcami, pomiędzy udziałowcami a zarządem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu;
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom w zakresie ustania obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum i wiele innych.

KARNYCH

 • mediacje w sprawach karnych regulowanych odrębnymi przepisami (mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego mediatorów stałych w sprawach karnych)

Zapraszamy do skorzystania usług Centrum Mediacji SIŁA ZGODY przy WSB w zakresie mediacji!

[Kontakt Centrum Mediacji przy WSB >>>]

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki