Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Ankieta - forum internetowe

W miesiącach wrzesień - październik 2007 na stronie Wyższej Szkoły Biznesu można było głosować w sondzie internetowej, odpowiadając na pytanie: Czy jesteś za uruchomieniem na stronach WSB forum internetowego?. W głosowaniu tym wzieło udział 407 osób.

Zdecydowana większość, bo aż 88% opowiedziało się za utworzeniem takiego forum. To zobowiązujący wynik. W związku z tym WSB pracuje obecnie nad koncepcją takiego forum, która obejmie zarówno techniczne, jak merytoryczne warunki jego uruchomienia oraz powołanie administratora forum. Naszym zamiarem jest, by forum przyczynilo się do sprawniejszego obiegu informacji pomiędzy studentami oraz było platformą dla rzeczowej dyskusji na inicjowane przez nich tematy.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w nowej ankiecie, która znajduje się na stronie głównej w prawym panelu. Dziękujemy.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki