Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Aktywni obywatele. Już czy jeszcze nie?

7 grudnia 2010 roku Wyższa Szkoła Biznesu wraz ze Stowarzyszeniem Słubfurt, pod patronatem Urzędu Miasta Gorzowa organizuje polsko-niemiecką konferencję socjologiczną pod tytułem: Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie), Brandenburgia 2007-2013 z Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa. 

Społeczeństwo obywatelskie obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską aktywność grupową – działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz aktywność indywidualną, w tym świadomość obywatelską Polaków. Czy możemy powiedzieć, że Polacy identyfikują się ze społeczeństwem obywatelskim? Jak wskazują międzynarodowe sondaże dwa najważniejsze wskaźniki – zaufanie społeczne i aktywność obywatelska – są na bardzo niskim poziomie i plasują Polskę na ostatnich miejscach w badaniach europejskich.
Celem głównym konferencji jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego wśród społeczności lokalnej w Polsce i w Niemczach. Organizatorzy konferencji chcą jednocześnie pobudzić do dyskusji i współpracy przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach. Służyć temu będzie bogaty program wystąpień i prezentacje dobrych doświadczeń oraz prowadzonych badań po stronie polskiej i niemieckiej. Ta część konferencji będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką. W części drugiej przewidziane są zamknięte dyskusje panelowe z udziałem uczestników projektu.
Jednym z efektów konferencji będzie publikacja naukowa oraz broszura zawierająca praktyczne wskazówki, w tym listę kontaktów osób i instytucji po obu stronach granicy związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Program konferencji 

 

 


„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki