Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

„Znaczenie osi Odry w ramach regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego”

W dniu 18 maja 2010 r., przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu (Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą) brał udział w polsko-niemieckich warsztatach, które odbyły się w Collegium Polonicum w Słubicach.
Spotkanie, zorganizowane przez Niemiecki Związek Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej, poświęcone było znaczeniu osi Odry w ramach rozwoju regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego.

Warsztaty skupiające przedstawicieli władz lokalnych, sektora nauki, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obu stron granicy miały na celu przedstawienie znaczenia Środkowego Nadodrza w kontekście paneuropejskich projektów logistycznych Scandria i SoNorA, których celem jest wzmocnienie połączeń komunikacyjnych ze Skandynawii przez Morze Bałtyckie, wschodnie Niemcy i zachodnią Polskę w kierunku Pragi, Wiednia i północnych portów adriatyckich.
Warsztaty dały możliwość wymiany opinii pomiędzy różnymi środowiskami regionu przygranicznego oraz naukowcami oraz specjalistami z dziedziny transportu i logistyki.
Podczas spotkania podnoszono kwestię wzrastającego znaczenia linii komunikacyjnych pomiędzy północą i południem Unii Europejskiej. Zwracano również uwagę na konieczność rozbudowy portów śródlądowych w dorzeczu Odry oraz portów bałtyckich.
Mając na uwadze komplementarność korytarza Odry z transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym dyskutowano o znaczeniu lotniska Berlin-Brandenburg International, modernizacji linii kolejowej Berlin-Gorzów-Krzyż oraz modernizacji drogi szybkiego ruchu S-3.
W ramach spotkania odbyły się 3 panele tematyczne:
- Region Odry jako oś gospodarcza i transportowa
- Gminy odrzańskie po obu stronach rzeki – perspektywy ściślejszej współpracy
- Połączenia drogowe i kolejowe – infrastruktura w celu poprawy mobilności wzdłuż Odry w tym jej połączenie BBI
Warsztaty sfinansowało niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki