Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Biuro Karier

„Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Ziemi Lubuskiej”

W imieniu Prymus Sp. z o.o. zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Ziemi Lubuskiej”. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów oraz absolwentów szkół wyższych zamieszkałych i uczących się na terenie Ziemi Lubuskiej.  Specjalistyczne szkolenie obejmuje trzy moduły, których zwieńczeniem będą indywidualne sesje doradcze z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz rozwój kompetencji, niezbędnych do założenia i utrzymania na rynku firm typu spin-off/spin-out. Poprzez udział w projekcie pragniemy wyposażyć jego uczestniczki i uczestników w niezbędną a zarazem praktyczną wiedzę na temat świata biznesu, zasad jakie w nim obowiązują, sposobów zachowania się i radzenia sobie z trudnościami, na które mogą napotkać. Chcielibyśmy aby każdy, kto ukończy szkolenie dobrze orientował się w zawiłym świecie urzędów, przepisów, wymogów, biurokracji oraz konkurencji.

Program szkoleniowy obejmuje zarówno podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i szkolenie z coachingu biznesu. Jego celem jest wyposażenie uczestniczki i uczestników w innowacyjne metody zarządzania i komunikowania, nabycie wiedzy i kompetencji menadżerskich, wdrażanie obszarów innowacyjności i przewagi konkurencyjnej, technik sprzedaży i negocjacji, planowanie rozwoju strategicznego firm, współpracy z biznesem, budowania zespołów zadaniowych, umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz metody zarządzania stresem.

WSZYSTKIE UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE NABYTE KWALIFIKACJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEiN ORAZ CERTYFIKAT COACH BIZNESU.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy na stronie internetowej projektu wypełnić on-line kartę rekrutacyjną.

Wszelkie informacje dotyczące udziału w projekcie oraz programu szkolenia uzyskać można na stronie internetowej projektu www.biznesdlastudenta.eu
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki