Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

20 lat WSB!

13.08.1997 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. została wpisana do rejestru MEN!

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. - jedyna niepubliczna uczelnia w Gorzowie Wlkp. i najstarsza w województwie lubuskim!

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozpoczynała działalność w 1997 r. z ofertą studiów licencjackich (aktualnie studia I stopnia) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). W 2003 r. WSB uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Socjologia, a w 2009 r. na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Od roku akademickiego 2014/ 2015 Uczelnia kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym z bogatą ofertą specjalnościową.

Wyższą Szkołę Biznesu wyróżnia łączenie teorii z praktyką. Uczelnia kładzie duży nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Dynamicznie kształtuje swoją ofertę - tak, by szybko i trafnie odpowiadać na sygnały płynące z rynku pracy. Współpracuje z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami. Jest partnerem edukacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji w realizowanych przez nich projektach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach. W 2011 r. przy WSB została powołana Rada Biznesu zrzeszająca największych pracodawców z regionu, instytucje okołobiznesowe oraz samorządowe. Jednym z zadań Rady Biznesu jest współpraca z Uczelnią w zakresie dostosowywania programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kształceniem wyspecjalizowanych kadr dla firm i organizacji biznesowych, a także placówek, ośrodków i instytucji społecznych, zajmuje się Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB. Oferta Centrum obejmuje specjalności studiów podyplomowych oraz szeroką gamę szkoleń i kursów (w tym językowych realizowanych przez Szkołę Językową WSB - Lingua Academia). Uczelnia jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC.
Jednym z zadań, jakie WSB stawia sobie za cel od początku funkcjonowania, jest wysoka jakość kształcenia. Uczelnia pięciokrotnie otrzymała pozytywne akredytacje Państwowej/ Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierun-kach: Socjologia oraz Zarządzanie.

Kolejnym, nie mniej ważnym priorytetem realizowanym przez WSB, jest tworzenie przyjaznej atmosfery studiowania. Bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami tworzy klimat wzajemnego zaufania i sympatii. Uczelnia krzewi wśród studentów i pracowników oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym takie relacje, które opierają się na szacunku, tolerancji oraz poszanowaniu godności człowieka.

Wyższa Szkoła Biznesu przykłada dużą wagę do wspierania rozwoju aktywności naukowej. WSB prowadzi badania w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych. W trakcie 20. lat działalności Uczelnia zorganizowała kilkadziesiąt konferencji naukowych. Ośrodkiem badawczym WSB realizującym badania dla miasta i regionu jest Pracownia Badań Naukowych. Uhonorowaniem pracy badawczej stało się powołanie wspólnie z Miastem Gorzów Wlkp. Centrum Monitoringu Jakości Życia.

Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje:
•  3-letnie studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym,
•  2-semestralne studia podyplomowe,
•  szkolenia oraz kursy, w tym również językowe.

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy dwie specjalności połączone w moduły. Nowoczesne podejście do kształcenia na studiach I stopnia daje absolwentom większą szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy.

Wszystkich kandydatów poszukujących możliwości dalszego rozwoju oraz realizacji własnych aspiracji życiowych i zawodowych zapraszamy do studiowania w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Warto zaufać uczelni z 20-letnią tradycją!

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki