Stypendia

STUDIA I STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wnioski o stypendia w semestrze letnim 2018/2019
Informujemy, że w semestrze letnim 2018/2019 można składać wnioski o stypendia socjalne oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków w semestrze letnim: od 1 marca do 17 marca 2019r.

Informacja ogólna o pomocy materialnej
Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone regulaminem, mają prawo ubiegać się o uzyskanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Z funduszu pomocy materialnej mogą być wypłacane następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów,

Stypendium socjalne,

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,